ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ด่วน ! รับจำนวนจำกัด สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระดับชั้นอนุบาล 1 เปิดรับเพียง 5 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  เปิดรับเพียง 3 ห้องเรียน

พิเศษสุด !  ♥ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรก เข้า   ♥ สามารถแบ่งชำระค่าบำรุงการศึกษา และอื่นๆได้ปีการศึกษาละ 3-4 ครั้ง

ระดับอนุบาล รับตั้งแต่เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3 (อายุ 1.6-6ขวบ) (ชั้นอนุบาล 1 รับ 2.6 ขวบได้ หากมีความพร้อมเพียงพอ)

ค่าบำรุงการศึกษาครอบคลุม : อาหารกลางวัน / นมสด / ผลไม้ / อาหารว่าง / เรียนห้องปรับอากาศ / เรียนว่ายน้ำ / ดนตรีไทย / คอมพิวเตอร์ / นาฏศิลป์ /แจ๊สแดนซ์ /ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

บริการหลักสูตรพิเศษ : Intensive English Program (เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติทุกวัน) สามารถแบ่งชำระค่าเรียนได้ 4 งวด

ระดับประถมศึกษา รับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อายุ 5.6 ขวบ -12ขวบ)

ค่าบำรุงการศึกษาครอบคลุม :  เรียนห้องปรับอากาศ / เรียนว่ายน้ำ /  ดนตรีไทย / คอมพิวเตอร์ / นาฏศิลป์ และภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

บริการหลักสูตรพิเศษ : Intensive English Program (เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ3วัน/สัปดาห์) เพิ่มค่าเรียนอีกเพียงเล็กน้อย

บริการเรียนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน  : ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ / ภาษาจีน / จินตคณิต / เทควันโด / ว่ายน้ำ / นาฏศิลป์ / ดนตรี / ศิลปะ / คอมพิวเตอร์ / วิชาการทุกระดับชั้น / แจ๊สแดนซ์

เอกสารการมัครเรียน

- ภาพถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ภาพ   - สำเนาสูติบัตรนักเรียน

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                   - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

- ภาพถ่ายของผู้มารับนักเรียน 1-2 คน (พร้อมลายเซ็น เพื่อทำบัตรรับนักเรียน และให้นำมาด้วยทุกครั้งเมื่อมารับนักเรียน)

เวลาเยี่ยมชมโรงเรียน ขอรับระเบียบการ หรือสมัครเรียน (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันจันทร์ - ศุกร์ : เวลา 07.15 น. - 17.00 น.

วันเสาร์               : เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

วันอาทิตย์          : เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เฉพาะเยี่ยมชม และขอรับระเบียบการ)

*รับส่วนลดพิเศษสำหรับระดับอนุบาล 1,000 บาท*

*รับส่วนลดพิเศษระดับประถมศึกษา 500 บาท*

หากชำระค่าเทอมโดยไม่ผ่อนชำระ ภายในวันที่ 16 พ.ค. 59 รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม สำหรับพี่น้อง ติดต่อสอบถามได้ที่ธุรการCopyright © 2010 All Rights Reserved.