ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมฆ่าเชื้อโรคในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

 กิจกรรมฆ่าเชื้อโรคในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

ในขณะที่เด็กรักษาสุขภาพอยู่ที่บ้านโรงเรียนของเราก็ปฏิบัติภารกิจที่ทำเป็นประจำ แม้ไม่มีการเรียนการสอน นั่นคือ "การอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค" และมีทีมงานมาพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมตัวต้อนรับการกลับมาโรงเรียนของเราค่ะ