ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
"มีภูมิ ไม่มีแพ้ ภูมิไม่แพ้ พ่อแม่สร้างได้"

 

กิจกรรม   "มีภูมิ ไม่มีแพ้ ภูมิไม่แพ้ พ่อแม่สร้างได้" 

      โรงเรียนธนินทรวิทยา ให้มีกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่  โดยเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "มีภูมิ ไม่มีแพ้ ภูมิไม่แพ้ พ่อแม่สร้างได้"  ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 - 11.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธนินทรวิทยา ดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ครูเปิ้น  เจ้าของเพจโรงเรียนพ่อแม่  และผู้ก่อตั้งกลุ่มห้องเรียน Talk At Ten