ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

          โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ขึ้น  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เพื่อแนะนำบุคลากรของโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนและมาตรการรับมือโรคโควิด-19ของโรงเรียน ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก