ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
วันคริสต์มาส

  Merry x' mas 2013

                       

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนอนุบาลธนินทรได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น

    โดยมีคุณลุงซานต้าและซานตารีน่าตัวน้อยมาเดินแจกของขวัญให้กับเด็ก ๆ   

และัยังมีกิจกรรมฐานหรรษาพารอบรู้อีกด้วย  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน 

สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อย่างดีเลยค่ะ