ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมอาชีพในชุมชน

กิจกรรมอาชีพในชุมชน

จากประสบการณ์เดิมของเด็กๆ ที่รู้จักอาชีพของผู้ปกครอง อาชีพในชุมชน เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อาชีพที่หนูอยากเป็น เด็กๆ ได้เรียนรู้จักอาชีพต่างๆ ในชุมชน ได้สำรวจและศึกษาอาชีพบริเวณรอบๆโรงเรียน ทั้งยังได้แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เด็กๆ สามารถบอกอาชีพที่อยากเป็น ลักษณะของคนที่ประกอบอาชีพนั้นๆ และสามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักได้อย่างน่ารักเหมาะสมกับวัย น่ารักมากๆ ค่ะ