ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรม Role Model

            

กิจกรรม Role Model

               โรงเรียนธนินทรวิทยาจัดให้มีกิจกรรมRole Model ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน คนรุ่นใหม่ที่จะจบออกไปเป็นอนาคตของชาติ โดยได้รับเกียรติจากพี่อล กรัชชา ศรีพรหม นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และโค้ช มาสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         โรงเรียนธนินทรวิทยาจัดให้มีกิจกรรมRole Model  โดยมีพี่บอล ดุลยวิทย์ พงษ์เทพิน Event Manager โครงการ YoungHappy ผู้เชี่ยวชาญในการใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และพี่นำ สหทัศน์ โชติวงศ์ ผู้บริหารธุรกิจผลิตและทำเพลงดิจิตอล ผู้บริหาร Noonnum Digital Marketing Buddy ได้ให้เกียรติมาพูดคัยกับพี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ "สนุก สร้างสรรค์ ตามฝันอย่างมีคุณค่า" ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธนินทรวิทยา