ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

ฐาน ปุจฉา วิสัชนา เรื่องศีล 5 ระดับชั้นอนุบาล 1 : เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของศีล5 ผ่านบทเพลง และสนทนาปลูกปัญญาผ่านการดูนิทานเรื่อง เด็กดีไม่ขี้แกล้งของท่าน ว. จากนั้นให้เด็กๆร่วมกันตอบคำถามจากการดูนิทาน
 
ฐาน เวียนเทียน ระดับชั้นอนุบาล 1 : เด็กๆนั่งสมาธิด้วยเพลงบรรเลง ครูเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา จากนั้นนำดอกบัวที่เตรียมมาพับ และนำมา ร่วมกันเวียนเทียน หลังจบกิจกรรมคุณครูและนักเรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆ สามารถบอกได้ว่า กิจกรรมใดที่ชาวพุทธปฏิบัติในวันมาฆบูชา
 
ฐานสมาธิ 8จังหวะ ระดับชั้นอนุบาล 2 : เด็กๆเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์การทำสมาธิ และได้สวดมนต์ ฝึกการทำสมาธิ8จังหวะและทำ Body Scanทำให้เด็กๆ ผ่อนคลายซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายจะช่วยในการ เรียนรู้ได้ดีกว่าความรู้สึกเครียดหรือกังวนใจ จากนั้นร่วมกันสนทนาบอกความรู้สึกและตอบคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการนั่งสมาธิ
 
ฐานพลังศีล 5 ระดับชั้นอนุบาล 2 :เด็กๆ สวดมนต์และให้เด็กรับชมวีดีโอของศีล 5 หลังจากนั้นคุณครูและเด็กๆทำท่าทางของศิลของแต่ละข้อ เพื่อทำให้เด็กๆ จดจำได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นครูและเด็กๆก็ร่วมสนทนาเกี่ยวกับศีลของแต่ละข้อ และการได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
ฐานเติมบุญเดินสว่าง ระดับชั้นอนุบาล 2 : เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมเดินจงกรม และเมื่อเด็กๆ นิ่งและมีสมาธิจดจ่อมากขึ้น จึงค่อยๆ เติมน้ำลงไปในขันทีละนิดๆ จากนั้นจึงกลับมาเดินจงกรม โดยการประคับประคองน้ำให้เคลื่อนไหว หรือหกน้อยที่สุด เพื่อเป็นการฝึกฝนสมาธิ ให้เด็กๆ มีจิตใจจดจ่อและอดทนต่อความยากลำบาก เปรียบเสมือนการตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปให้ถึงผปลายทางนั่นเอง
 
ฐานธรรมะหรรษา ระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กๆ เริ่มกิจกรรมด้วยการทำBody Scan จากนั้นจึงช่วยกันกรอกน้ำ ให้เต็มขวด เพื่อทดสอบว่าเด็กๆ มีสมาธิและจดจ่อต่อสิ่งที่อยู่ตรหน้าหรือไม่ ต่อมา นักเรียนเวียนเทียนในกะลา ส่งต่อไปรอบๆ วงกลม นอกจากจะต้องใช้สมาธิ แล้วยังต้องอาศัยความสามัคคีอีกด้วย และปิดท้ายกิจกรรมของฐานนี้ด้วยการเวียนเทียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีพุทธอีกด้วย
 
ฐานธรรมปลูกปัญญา เด็กๆ เริ่มกิจกรรม เบรนยิม การรู้ตัวรู้ตน ว่าตัวเองกำลังทำอะไร เป็นการฝึกสมาธิ กิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกสมองเป็นปริศนาคําทาย ฝึกการคิด การสังเกต และการหาคำตอบ จากการตั้งคำถาม
 
กิจกรรมต่อไปเกมธรรมะปลูกปัญญา เป็นกิจกรรมกลุ่มให้เด็กรู้จักการวางแผน ว่าจะต่อก็อย่างไรให้สูงที่สุดโดยไม่ให้ล้มและเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด อีกครั้งเด็กๆช่วยกันตั้งชื่อผลงานของกลุ่มตนเอง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผน การคิดการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการฝึกสมาธิ