ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

 

                              เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลธนินทร ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา โดยคณะครู นักเรียน  ผู้ปกครอง พร้อมกันกันแต่ง ชุดผ้าไทย ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหาบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557     ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร

 

  ..................................โรงเรียนอนุบาลธนินทร...............................